Samsonite Safton LTH

Samsonite Safton LTH Rucksack 44 cm Produktbild
  •  -30%
Samsonite Safton LTH Rucksack 44 cm
Black
329,00 €230,95 €
Vorkassepreis: 219,40 €
ca.36x44x25cm
1,26 kg
Samsonite Safton LTH Aktentasche 41 cm Produktbild
  •  -30%
Samsonite Safton LTH Aktentasche 41 cm
Black
309,00 €216,95 €
Vorkassepreis: 206,10 €
ca.41x30x18cm
0,9 kg